Hostel – Internat


Integralną częścią Ośrodka jest mieszczący się w tym samym budynku HOSTEL.

Hostel posiada 35 miejsc w 3-osobowych pokojach przeznaczonych dla młodzieży uczącej się w naszym Liceum. Znajdują tu miejsce uczniowie, których sytuacja życiowa w danym momencie nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu. Każdy uczeń naszego Liceum może ubiegać się o pobyt w Hostelu, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Uczniowie otrzymują miejsce w Hostelu na czas określony, pobyt ten może ulec przedłużeniu – zależy to od funkcjonowania samego ucznia; przestrzegania wewnętrznego regulaminu i chęci korzystania z oferty tego miejsca.

Młodzież razem spożywa posiłki, uczy się, ma czas wolny – proponowane są zajęcia popołudniowe wspólne wyjścia, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta (koncerty w filharmonii, ambitne kino). Wspólnie celebrujemy wszelkie radosne chwile.