Dobrowolne ubezpieczenie dla uczniów


Istnieje możliwość zakupu dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla uczniów. Zakupu ubezpieczenia dla dziecka można dokonać na portalu https://www.nnw24.pl Aby kupić ubezpieczenie należy wypełnić formularz przystąpienia i opłacić składkę w portalu nnw24.pl.
Ubezpieczenie działa od 1.09.2022r. (nawet jeśli zakup nastąpi po tym terminie) i trwa do 31.08.2023r.
Podczas zakupu należy wskazać nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko, gdyby nie udało się odnaleźć właściwej placówki, należy wybrać z listy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.