Pracownicy


DyrekcjA

 • Mariola Tomczak – dyrektor
 • Agata Kalemba– wicedyrektor


Kadra pedagogiczna

 • Michał Baczuń – nauczyciel zajęć rozwijających uzdolnienia
 • Jan Boratyński – nauczyciel matematyki
 • Ewa Boroń – wychowawczyni
 • Iwona Bugajska - wychowawczyni, nauczycielka chemii
 • Monika Chałuda – wychowawczyni
 • Grażyna Chochlew – nauczycielka języka polskiego, terapia pedagogiczna
 • Jan Czerniawski – nauczyciel historii
 • Katarzyna Denkiewicz – nauczycielka języka hiszpańskiego
 • Teresa Gnoińska – wychowawczyni
 • Katarzyna Grabowska – nauczycielka języka angielskiego
 • Robert Grabowski – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Urszula Grodzka – pedagog, doradztwo zawodowe
 • Ewelina Grzybowska - Antoniak – wychowawczyni, terapia pedagogiczna
 • Agata Kalemba – nauczycielka geografii
 • Bożena Kamińska – wychowawczyni
 • Piotr Kamiński – wychowawca
 • Łukasz Knap – nauczyciel języka angielskiego
 • Beata Kojło-Boratyńska – pedagog, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości
 • Renata Korolczuk– nauczycielka biologii
 • Marcin Kostyra – nauczyciel filozofii oraz filozofii społecznej
 • Teresa Kowalska – plastyki i zajęć artystycznych, pracownia plastyczna i ceramiczna
 • Michał Kraśnicki – psycholog
 • Anna Krzewska – psycholog, wychowawczyni
 • Andrzej Krzywonos – nauczyciel historii, informatyki
 • Krzysztof Kwiatkowski – nauczyciel matematyki
 • Piotr Lenartowicz – nauczyciel fizyki
 • Karolina Madej - wychowawczyni
 • Eliza Maciągowska – nauczycielka języka francuskiego
 • Jacek Mackiewicz – nauczyciel języka angielskiego
 • Karolina Makowska – wychowawczyni, doradztwo zawodowe
 • Edyta Malczak – wychowawczyni
 • Maria Maryańska – nauczycielka języka polskiego
 • Ewa Matałowska – nauczycielka języka polskiego
 • Magdalena Misiak – wychowawczyni
 • Lucyna Motyl – wychowawczyni
 • Waldemar Orłowski – nauczyciel języka rosyjskiego i bibliotekarz
 • Katarzyna Platowska-Rok – wychowawczyni
 • Lena Prończuk – wychowawczyni
 • Katarzyna Radecka-Mikulicz – nauczycielka języka polskiego
 • Olga Rudzińska - wychowawczyni
 • Dorota Rybicka-Grzelak – wychowawczyni
 • Anetta Rzepka – wychowawczyni
 • Paweł Sidorczyk – nauczyciel wychowania fizycznego i EDB
 • Anna Siwkiewicz – nauczycielka biologii
 • Patrycja Strippentow – nauczycielka języka angielskiego
 • Antoni Strzemieczny – wychowawca
 • Kazimiera Szczuka – nauczycielka języka polskiego
 • Agnieszka Szczypiór - nauczycielka języka polskiego
 • Agnieszka Szewczyk – nauczycielka matematyki
 • Maria Szkop – nauczycielka plastyki, zajęć rozwijających uzdolnienia (pracownia artystyczna)
 • Lidia Trepanowska – nauczycielka matematyki
 • Agnieszka Tyszka-Niedźwiedź – wychowawczyni, logopedia
 • Wiesława Waśniewska – nauczycielka języka niemieckiego
 • Sebastian Zasłonowski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa
 • Marianna Zawadzka – wychowawczyni
 • Lidia Zenklner – nauczycielka geografii


Pracownicy administracji i obsługi

 • Jerzy Brendel
 • Małgorzata Brendel
 • Dariusz Dziurski
 • Katarzyna Frelek – kierownik administracyjno – gospodarczy - urlop
 • Agnieszka Lipińska – główny specjalista ds. administracyjnych
 • Beata Dziedzic
 • Joanna Paruch – specjalista ds. kadr
 • Piotr Wieteska - sekretarz szkoły
 • Piotr Wiszowaty
 • Janusz Wysocki