Tutoring


obrazek przedstawia napis projektu wychować człowieka mądrego

W roku szkolnym 2017/2018 braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Realizatorem projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej było Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący dla Instytutu Tutoringu Szkolnego).

Celem projektu było zaproponowanie każdemu z podopiecznych możliwości korzystania z indywidualnej opieki tutora.

Tu należałoby odpowiedzieć na pytanie czym jest tutoring i czym różni się od „zwykłej” współpracy wychowawca/nauczyciel– uczeń. Tutoring to sposób pracy oparty na dialogu, w którym podopieczny przestaje być tylko odbiorcą z góry narzuconych treści, ale włącza się do procesu kształtowania własnego rozwoju zaczyna czuć się za ten proces odpowiedzialny. Tutoring jest bardzo szeroko pojętym wspieraniem ucznia w rozwoju, w planowaniu drogi edukacyjnej, osobistej, społecznej czy zawodowej, a przede wszystkim w osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Innymi słowy celem tutoringu jest rozwijanie potencjału podopiecznego oraz motywowanie go do samodzielnej pracy.

Kim jest tutor?

Tutor to ktoś, kto potrafi słuchać, kto stoi obok ucznia, a nie nad nim z całą powagą dydaktyki szkolnej, kto potrafi spojrzeć na podopiecznego życzliwie i wsłuchać się w jego potrzeby po to, by inspirować go do rozwoju. Tutor nie patrzy przez pryzmat deficytów tylko potencjału i możliwości i na tym właśnie buduje współpracę z wychowankiem, dzięki czemu obydwoje mogą z niej czerpać wiele radości.

Szczegółowe informacje o programie: www.tutoringszkolny.pl

LISTA TUTORÓW W SOS-ie

 1. Lucyna Motyl
 2. Karolina Makowska
 3. Patrycja Strippentow
 4. Jacek Mackiewicz
 5. Łukasz Knap
 6. Marcin Kostyra
 7. Renata Korolczuk
 8. Beata Kojło-Boratyńska
 9. Michał Kraśnicki
 10. Violetta Zając
 11. Katarzyna Grabowska
 12. Marianna Zawadzka
 13. Mariola Tomczak