Samorząd szkolny


Samorząd Uczniowski to ważny element życia naszej społeczności szkolnej:

  • rozwija demokratyczne formy współżycia, współdziałania i ponoszenia współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtuje umiejętność zespołowego działania,
  • stwarza warunki do aktywizacji społecznej, samooceny i samodyscypliny,
  • pozwala robić rzeczy, które pozornie wydają się niemożliwe,
  • pozwala zaistnieć na forum szkoły,
  • daje realny i bardzo wymierny wpływ na życie społeczności szkolnej.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin Samorządu Uczniów